Nato ve BM (Birlesmis Milletler) Pazarına Mal ve Hizmet Satılması